Ontdek de

Ontwikkelings-
gebieden

Twee keer knipperen met je ogen en je kleine baby heeft ineens maat 104, zwaait jou gedag en loopt zelfstandig groep 1 van de basisschool binnen. De tijd dat je je kleine kinderen dichtbij je hebt is maar kort. Juist deze tijd, van baby tot kleuter, is ontzettend kostbaar. Misschien ervaar je het als een hectische periode met nauwelijks tijd voor jezelf. Je bent dan ook bezig met een grote taak: het bouwen van een krachtige basis voor een nieuw mensenleven.

Je baby groeit niet alleen in lengte en gewicht, maar ook in allerlei vaardigheden zoals communicatie, zelfstandigheid en mogelijkheden om zich te verplaatsen.

De ontwikkelingsgebieden hebben wij onderverdeeld in vijf categorieën welke we hieronder zullen toelichten. 

Sensorische ontwikkeling is één van de vijf ontwikkelingsgebieden die NaNur gebruikt

Sensorische ontwikkeling

De sensorische ontwikkeling is de eerste van de 5 ontwikkelingsgebieden. De sensorische ontwikkeling heeft alles te maken met de informatie die binnenkomt via de zintuigen, dus alles wat een kindje proeft, ruikt, voelt, hoort of ziet. Je kindje leert door alle prikkels die binnen komen zichzelf en de wereld om zich heen steeds beter begrijpen. De sensorische ontwikkeling vormt de basis van de vroege ontwikkeling en wordt in combinatie met de motorische ontwikkeling ook wel de senso-motorische ontwikkeling genoemd. Doordat juist met divers speelgoed de twee ontwikkelingsgebieden goed te onderscheiden zijn, hebben wij ervoor gekozen ze op te splitsen. In onze ontwikkelingsboxen vind je dus verschillende items voor de sensorische en de motorische ontwikkeling met daarbij nog tips en adviezen hoe je dit speelgoed in kan zetten om de ontwikkeling te stimuleren. Kijk voor meer informatie over onze ontwikkelingsboxen op de pagina’s over Babybox, DreumesboxPeuterbox of Kleuterbox.

Daarnaast hebben we ook leuke inspiratieboxen ontwikkeld. Dit zijn kleinere boxen welke grotendeels bedoeld zijn om de sensorische ontwikkeling te stimuleren. Daarnaast zitten er ook tips/speeltjes bij om de overige ontwikkelingsgebieden te stimuleren. Neem eens een kijkje bij onze verschillende thema boxen zoals : ‘De mooiste vis van de zee’ , ‘Kleine ijsbeer‘ en ‘Dierenverzorger‘.

 

Motorische ontwikkeling is één van de vijf ontwikkelingsgebieden die NaNur gebruikt

Motorische ontwikkeling

Het volgende ontwikkelingsgebied is de motorische ontwikkeling. Deze kan onderverdeeld worden in de fijne en de grove motoriek. Tot de fijne motoriek behoren de kleine bewegen van de handen. Een baby ontwikkelt de fijne motoriek al door het reiken en grijpen te verfijnen. Als je kindje ouder wordt moet hij of zij steeds meer fijn motorische vaardigheden ontwikkelen zoals schrijven, knippen en plakken. Tot de grove motoriek behoren de grote bewegingen zoals kruipen, lopen en rennen.  De ontwikkeling van de grove en fijne motoriek zijn staan vaak met elkaar in verbinding. Zo heb je bijvoorbeeld voor het leren schrijven een goede beheersing van het evenwicht nodig. Per leeftijdsfase zijn weer andere onderdelen van de motorische ontwikkeling belangrijk. Zo zitten in onze Kraambox bijvoorbeeld veel verschillende tips om de vroege motorische ontwikkeling van baby’s te stimuleren. In de Babybox vind je juist weer een speeltje die voor de oudere baby’s meer uitdagend zijn. 

In de  Peuterbox ligt de nadruk juist weer wat meer op de fijne motoriek, omdat deze periode belangrijk is als voorbereiding op het leren kleuren/tekenen en schrijven. De Kleuterbox gaat hier weer verder mee en heeft ook een heel leuk speeltje voor de grove motoriek. 

 

 

Cognitieve ontwikkeling is één van de vijf ontwikkelingsgebieden die NaNur gebruikt

Cognitieve ontwikkeling

De cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van het weten, denken en begrijpen. Als je baby geboren wordt weet hij nog niks over de wereld waarin hij terecht is gekomen. Door de maanden en jaren heen ontwikkelt je kindje denkschema’s om de informatie die hij tot zich krijgt te ordenen en te begrijpen. Deze worden naarmate hij of zij ouder wordt steeds meer verfijnd en bijgesteld. Zo denkt je kleintje bijvoorbeeld bij het begrip ‘hond’ alleen nog aan het hondje van de buurvrouw, dat klein is en zachtjes keft. Hoe groter zijn wereld wordt, bijvoorbeeld in de peuter- en kleutertijd, hoe meer honden hij tegenkomt. Het begrip ‘hond’ krijgt zo in zijn brein een bredere betekenis: honden kunnen groot en klein zijn en alles er tussenin, ze kunnen speels zijn of blaffen, likken en springen. Ieder begrip wordt op een dergelijke manier opgeslagen in het kleine brein. Al lijken kleine kinderen misschien nog niet zoveel te weten, het brein draait overuren! Daarom hebben we in onze  Babybox al tips en adviezen en speelgoed verzameld om de cognitieve ontwikkeling op deze jonge leeftijd al te stimuleren. Van daaruit bevat elke ontwikkelingsbox weer ander speelgoed waarmee wordt ingespeeld op de fase van de cognitieve ontwikkeling waarin het kind zich op dat moment bevindt. Voor meer informatie over onze ontwikkelingsboxen zie de pagina’s over de DreumesboxPeuterbox of Kleuterbox.

 

Taalontwikkeling is één van de vijf ontwikkelingsgebieden die NaNur gebruikt

Taalontwikkeling

Bij de taalontwikkeling hoort de woordenschat, het spreken en begrijpen van taal. De passieve woordenschat (de woorden die je kindje begrijpt, maar niet zelf inzet) ontwikkelt zich sneller dan de actieve woordenschat (de woorden die je kindje zelf gebruikt). Gemiddeld zeggen kinderen rond hun eerste verjaardag één van de eerste woordjes. Soms is het een duidelijk hoorbare ‘papa of mama- uitroep’, soms verstaan alleen de papa of mama zelf wat hun kleintje zegt;). Door voor te lezen, liedjes te zingen en te luisteren vergroot de passieve en actieve woordenschat en dat is weer van onschatbare ware voor de verdere ontwikkeling. 

In onze ontwikkelingsboxen hebben we per leeftijdscategorie voor een ander soort boekje gekozen. Zo zit in de Babybox vooral een boekje met plaatjes. Ga samen met jouw kleintje op ontdekkingstocht naar alle diertjes. In de Dreumesbox vind je juist weer een boekje die meer afgestemd is op de dreumessen. Zij begrijpen al wat meer van de boekjes en vinden het leuk om de de verschillende flapjes en structuren in het boekje te voelen en te benoemen. In de  Peuterbox en Kleuterbox draait het alweer veel meer om het verhaal van de boekjes. Hoe leuk is het om samen met je kindje een nieuw verhaal in te duiken en nieuwe woorden en klanken te ontdekken. 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Tot de sociaal-emotionele ontwikkeling behoort de persoonlijkheidsontwikkeling, het vermogen om om te gaan met gevoelens en emoties en vaardigheden die nodig zijn in relaties, zoals samenwerken en conflict(jes) oplossen. Stuk voor stuk waardevolle vaardigheden die bijdragen aan de weerbaarheid van je kleintje en het ontwikkelen van vriendschappen.  In onze ontwikkelingsboxen hebben we per leeftijdsgroep passend speelgoed gevonden om verschillende onderdelen van deze sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren. Daarnaast staat in ons eigen NaNur Magazine ook veel informatie over de ontwikkeling van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Je vindt NaNur Magazine in onze ontwikkelingsboxen:  Babybox, DreumesboxPeuterbox en Kleuterbox.

Ontdek de ontwikkelingsboxen van NaNur

In elk van de ontwikkelingsboxen van NaNur ontvang je het NaNur Magazine waarin uitgelegd wordt hoe de ontwikkeling van baby tot peuter verloopt volgens de ontwikkelingspsychologie. De ontwikkeling wordt beschreven aan de hand van 5 verschillende gebieden: de sensorische, motorische, cognitieve, sociaal-emotionele en taalontwikkeling. Er zijn 4 soorten boxen: de babybox, de dreumesbox, de peuterbox en de kleuterbox. Ieder van deze boxen bevat divers duurzaam en educatief speelgoed, afgestemd op de ontwikkelingsfase van jouw kleintje. Bij elk stuk educatief speelgoed zit een ontwikkelingskaart waarop we variatietips hebben toegevoegd voor eindeloos speel- en ontdekplezier.